Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Hailey’s Gift

Adriaan Sanderslei 8, B-2630 Aartselaar

Info@Haileysgift.be
+32 33 226 301 
0738.651.733

BE 0738.651.733


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Hailey’s Gift, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Adriaan sanderlei 8, B-2630 Aartselaar, BTW BE0738.651.733, RPR 0738.651.733Hailey’s biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hailey’s Gift  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hailey’s Gift  aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Dit vindt u terug op volgende link https://haileysgift.be/betalen-verzenden of onderaan kan u op elke pagina ‘verzending en betaling’ klikken.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hailey’s Gift  niet. Hailey’s Gift  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hailey’s Gift  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hailey’s GiftHailey’s Gift  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Hailey’s Gift  een bestelling wordt pas definitief na betaling en na het accepteren door Hailey’s Gift . De bestel procedure gaat als volgt;

·       U voegt het gewenste product toe aan winkelwagen door op ‘in winkelwagen’ te klikken en klikt vervolgens op ‘Doorgaan naar betalen’ in de pop-up.

·       U krijgt nu een overzicht van uw winkelwagentje, nadat je dit hebt gecontroleerd klik je nogmaals op ‘doorgaan naar betalen’.

·       Nu kom je op de pagina met verschillende stappen om je bestelling te plaatsen, in ‘stap 1’ vul je jouw gegevens in of indien je al een account hebt kun je ook inloggen (dan worden gegevens die bij jouw account horen gebruikt, deze kunnen worden gewijzigd op je account pagina door bovenaan op je naam te klikken).

·        Nu kom je terecht bij ‘stap 2’ hier vul je jouw adres gegevens in, je kan ook het adres in geven waarop jij wilt dat het geleverd wordt (dan vink je onderaan ‘gebruik dit adres ook voor mijn factuuradres’ uit) of indien je aangemeld bent selecteer je jouw adres.

·     Bij ‘stap 3’ kan je kiezen hoe jouw pakje wordt geleverd bij jouw thuis of in een afhaalpunt, de prijzen worden hier steeds vermeld (de keuze tussen bij jouw thuis geleverd of in een afhaalpunt kan voor sommige producten niet mogelijk zijn).

·       Nadat je de keuze hebt gemaakt waar en hoe jouw pakje moet geleverd worden kom je bij ‘stap 4’ hierbij kies je de betaalmethoden waarmee jij wilt betalen en controleer je jouw bestelling alvorens je op ‘bestellen met betaalverplichting’ klikt, hierna wordt je automatisch doorverwezen naar het betaalplatform dat jij hebt gekozen ( bij overschrijving krijg je de gegevens van ons zien naar waar je het geld moet overgemaakt worden.

·        Indien bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd krijg je een bestel bevestiging op je scherm en ook in je mailbox, indien de betaling wordt afgebroken zal je terug worden doorverwezen naar ‘stap4’.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

       ·        via Bancontact

       ·       via kredietkaart

       ·       via apple pay

       ·       via KBC/CBC Payment Button

       ·       via Belfius Direct Net

       ·        via ING Home’Pay

       ·        via IDEAL

       ·       via Giropay

       ·        via overschrijving

Hailey’s Gift  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het correct plaatsen van een bestelling bij Hailey’s Gift (bekijk artikel 4 : online aankopen) en goedkeuring van Hailey’s Gift  zal de bestelling als volgt worden geleverd:

      ·        Na het plaatsen en betalen van je bestelling, zal deze worden verwerkt.

      ·        Nadat deze is verwerkt krijgt u een email met een track en trace code om jouw pakket te volgen.

      ·        In de meeste gevallen wordt dit dan de volgende werkdag geleverd (Er is geen garantie dat dit ook effectief gebeurt, dit hangt af van de koeriersdienst).

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.

De levering gebeurt door één van volgende koeriers (afhankelijk van land, gewicht en grote) Bpost, DHL, DPD of UPS

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Hailey’s Gift .

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Hailey’s Gift was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hailey’s Gift.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hailey’s Gift te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hailey’s Gift.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hailey’s gift, Adriaan sanderslei 8 B-2630 Aartselaar, info@haileysgift.bevia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://haileysgift.be/contact, Vermeld zeker jouw gegegevens en de ordernummer voor een vlotte verwerking van de herroeping. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hailey’s Gift heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hailey’s Gift, Adriaan Sanderslei 8 B-2630 Aartselaar.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Hailey’s Gift zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hailey’s Gift zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hailey’s Gift alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen Hailey’s Gift op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Hailey’s Gift wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Hailey’s Gift geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Hailey’s Gift betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Hailey’s Gift klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hailey’s Gift.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hailey’s Gift zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Hailey’s Gift is bereikbaar op het telefoonnummer +32 33 226 301, via e-mail op Info@haileysgift.be of per post op het volgende adres Adriaan Sanderlei 8 B-2630 Aartselaar. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. De klant mag steeds de status van zijn/haar klacht, herroeping of garantie opvragen aan Hailey’s Gift  en zal via email of via post worden meegedeeld

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hailey’s Gift beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Hailey’s Gift zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hailey’s Gift respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hailey’s Gift, Adriaan Sanderslei 8 B-2630 Aartselaar, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hailey’s Gift, Adriaan Sanderslei 8 B-2630 Aartselaar.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mollie BV, Sendcloud BV, Google analytics.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hailey’s Gift heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Hailey’s Gift houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Hailey’s Gift, Adriaan Sanderslei 8 B-2630 Aartselaar, +32 33 226 301, info@Haileysgift.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Hailey’s Gift ;

‘First party cookies’ (zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren). Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Hailey’s Gift om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hailey’s Gift Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Hailey’s Gift heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Schuiven naar boven
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}